We maken (maat)werk van verzuimoplossing

De naam ‘Verzuimoplosser’ zegt het al... Wij zijn geen standaard arbodienst die alleen volgens de regels van de Wet Verbetering Poortwachter werkt. Nee, wij hebben maar één doel: een snelle, adequate oplossing voor het verzuim van een werknemer. We kiezen daarbij voor een persoonlijke en effectieve aanpak. Met een pragmatische insteek maken we (maat)werk van verzuimoplossing.


Verzuimnieuws


Najaar 2019


Inloggen UWV-werkgeversportaal met eHerkenning.

In 2019 zijn steeds meer overheidsorganisaties verplicht om eHerkenning te gebruiken. Dus ook UWV. Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 is eHerkenning nog de enige manier om in te loggen op het werkgeversportaal.

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via eHerkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Naast veiligheid zorgt eHerkenning voor gemak: u heeft straks nog maar 1 wachtwoord nodig om in te loggen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

Ketenmachtiging

U kunt ook de Verzuimoplosser machtigen om zaken voor u te regelen. Dat doet u via een ketenmachtiging. Hiermee kunt u een machtiging afgeven aan de Verzuimoplosser die dan zaken binnen het werkgeversportaal voor u kan regelen. En we kunnen de machtiging doorgeven binnen onze organisatie.
Een ketenmachtiging legt u vast bij een leverancier zoals KPN, Zlogin en Reconi. Zie ook https://eherkenning.nl/leveranciersoverzicht. Let op: u hoeft niet zelf eHerkenning aan te vragen om een intermediair te machtigen. U kunt de machtiging ook via een formulier afgeven.

Vanaf 1 november 2019 is inloggen op het werkgeversportaal alleen nog mogelijk met eHerkenning. Om te voorkomen dat u te laat bent met het aanvragen van eHerkenning, raden wij u aan om de aanvraag spoedig te doen.


Meer informatie:

https://www.eherkenning.nl/

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgeversportaal/inloggen-eherkenning/

https://eherkenning.nl/ketenmachtiging

Filosofie

We zitten bovenop ieder verzuimgeval. Bij de Verzuimoplosser praten we niet over ziekteverzuim. Waarom niet? Heel simpel: in 70 procent van de gevallen zijn werknemers namelijk helemaal niet ziek en liggen er andere oorzaken ten grondslag aan het verzuim. Soms uiten die zich in lichamelijke kwalen, maar zit het probleem veel dieper.

Daarom werken wij ook niet louter volgens de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. We kiezen voor een persoonlijke en effectieve aanpak. Soms betekent dat optimale medische begeleiding, soms adviseren we mediation of coaching en soms is het simpelweg beter dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen.

Vanaf het begin houden wij ieder verzuimgeval nauwlettend in de gaten. We bellen binnen twee dagen na een melding altijd met de betreffende werkgever. Heeft iemand vier keer in een jaar ‘griep’? Valt iemand op door frequent kort verzuim? Dan trekken we aan de bel en kijken we direct of er ondersteuning noodzakelijk is. Zo voorkomen we vaak veel langdurige ‘ziekte’ gevallen en besparen we voor werkgevers heel veel kosten. Korte lijnen, persoonlijke betrokkenheid bij uw onderneming; dat is wat we bieden.

Ondernemersspreekuur

We nemen graag uw verzuimbeleid onder de loep

Als ondernemer heeft u al veel aan uw hoofd. Dus wilt u zich geen zorgen maken over verzuim. Wellicht denkt u alles te hebben geregeld via een Verzuimverzekering. Als uw werknemer langdurig verzuimt, krijgt u de eerste twee jaar van ‘ziekte’ vergoed. Maar heel eerlijk: zo’n verzekering is niet het antwoord op al uw problemen...


Geen negatieve energie

Uiteindelijk wordt uw premie verhoogd. En... veel belangrijker: u heeft twee jaar lang heel veel tijd en negatieve energie moeten steken in het langdurig verzuim. Want u of uw HR-medewerker krijgt gedurende het traject stapels administratief werk om te voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.


Heldere analyse

Daarom nodigen we u graag uit voor een vrijblijvend en kosteloos consult op ons Ondernemersspreekuur. Tineke Schaap bekijkt dan samen met u naar de manier waarop u verzuim binnen uw bedrijf heeft geregeld. Geen glad verkoopgesprek, maar een heldere analyse van de kosten en baten. Met als uitgangspunt: u moet zo min mogelijk last hebben van verzuim. Maak een afspraak voor een verhelderend gesprek.

Los van het persoonlijke leed kost langdurig verzuim een bedrijf simpelweg heel veel geld. Zelfs al heeft u een Verzuimverzekering. Deze keert vaak maximaal 70 procent uit, maar in veel gevallen schrijft de CAO voor dat u aanvult tot 100 procent in het eerste of zelfs tweede jaar. Wanneer u niet aan alle regels van de Wet Verbetering Poortwachter hebt voldaan, moet u het derde jaar zelf betalen. Bovendien krijgt u gedurende het traject te maken met extra kosten.

Verzuimapplicatie

We bieden u gedetailleerd inzicht in uw verzuimcijfers

Het voorkomen en beperken van verzuim vergt een structurele aanpak. Daarom heeft de Verzuimoplosser geïnvesteerd in de ontwikkeling van een eigen verzuimapplicatie. Via dit unieke systeem krijgt u online toegang tot alle managementcijfers en haalt u met een paar drukken op de knop benodigde rapportages te voorschijn.

Zo kunt u het actuele verzuim in kaart brengen, maar ook analyseren of er afdelingen/vestigingen zijn waarbij de uitval wellicht hoger dan gemiddeld is. Deze applicatie vormt de basis van uw aanpak om het verzuim verder terug te dringen. Vanzelfsprekend ondersteunt de Verzuimoplosser u door middel van verschillende ondersteunende activiteiten graag bij deze doelstelling.


Wij voelen ons verbonden met u en uw werknemers

Om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen op het gebied van verzuimmanagement, bieden wij een Plus-pakket aan. Voor een vast laag bedrag per werknemer bent u dan bij ons aangesloten en krijgt u toegang tot onze unieke verzuimapplicatie. Maar u krijgt veel meer.

Een persoonlijke aanpak vormt de basis van onze dienstverlening. Ons team is een verlengstuk van uw bedrijf. We voelen ons verbonden met u en uw werknemers. En daarmee maken we het verschil. We bellen binnen twee dagen na een ziekmelding altijd met de werkgever. Zo kunnen we beoordelen of de betreffende werknemer echt ziek is of dat er wellicht andere oorzaken ten grondslag liggen aan het verzuim. We geven hiermee ook een signaal af aan iedere zieke werknemer dat we aandacht voor hem hebben. De praktijk bewijst dat dit vaak bijdraagt aan een spoedige terugkeer.


Ondersteunen

Als de terugkeer van uw werknemer minder snel gaat, dan kunnen we uiteraard met u meekijken naar de mogelijke oplossingen. Wij beschikken over een uitgebreid aanbod van ondersteunende activiteiten om uw werknemer optimaal te ondersteunen. Ook laten we u weten op welke momenten u actie moet ondernemen in verband met de Wet Verbetering Poortwachter. Indien gewenst ondersteunen wij bij de verzuimbegeleiding, zodat u zich zo min mogelijk hoeft te bekommeren om papieren rompslomp en u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

Activiteiten

Verzuimbegeleiding

Kiezen voor pragmatische oplossingen

Wanneer een werknemer langer dan een paar dagen afwezig dreigt te zijn, is het belangrijk om de juiste stappen te nemen. Want langdurig verzuim kan u uiteindelijk veel geld kosten. Sowieso mist u de inzet van de betreffende werknemer. De premie van de verzuimverzekering gaat onherroepelijk omhoog. En in veel gevallen trakteert het UWV u op een loonsanctie.

Bevredigender

Daarom is een optimale verzuimbegeleiding belangrijker dan ooit. De Verzuimoplosser is graag uw verzuimmanager wanneer langdurig verzuim dreigt. Als het even kan, zoeken we oplossingen buiten het UWV om. Door bijvoorbeeld werk te maken van re-integratie binnen of buiten het bedrijf of door -vaak in het geval van oudere werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen- aan te sturen op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Die wegen zijn zowel voor uw werknemer als voor u vaak effectiever, efficiënter en bevredigender dan het louter volgen van het traject van de Wet Verbetering Poortwachter.

Letter van de Wet

Maar uiteraard verliezen we het UWV-traject niet uit het oog en blijven we voldoen aan de wet. Zodat ook de WIA een optie blijft. Indien nodig maken we re-integratieplannen en volgen we de letter van de Wet Verbetering Poortwachter. We zorgen ervoor dat u op tijd de juiste stappen neemt en verzetten ons tot het uiterste tegen onterecht opgelegde loonsancties.Bedrijfsartsenspreekuur

Investeren in goed contact tussen bedrijfsarts en uw werknemer

De Verzuimoplosser werkt samen met twee vaste gecertificeerde bedrijfsartsen en heeft een landelijk netwerk van freelance artsen waar werknemers gebruik van kunnen maken. Onze artsen werken onafhankelijk en brengen advies uit dat in het belang is van de werknemer. Zij beoordelen of een werknemer zich terecht heeft ziek gemeld en adviseren over het re-integratietraject. De artsen nemen uitgebreid de tijd voor de werknemer. Want alleen met aandacht kan een goed advies worden uitgestippeld.

In de rapportage naar de werkgever wordt uiteraard de privacy van de werknemer volop gewaarborgd. Om de bevindingen van de bedrijfsarts te vertalen naar oplossingen op de werkvloer formeren we vaak een Sociaal Medisch Team dat bestaat uit de ondernemer en/of een HR-adviseur, de leidinggevende en een verzuimmanager van de Verzuimoplosser. Zonder de privacy van de werknemer te schenden, bevorderen we in teamverband een snelle terugkeer in het arbeidsproces.Individuele coaching

In maximaal acht sessies tot de kern van het probleem komen

In 70 procent van de gevallen is een werknemer helemaal niet ziek, maar liggen er andere problemen ten grondslag aan het verzuim. Soms zijn er wel lichamelijke klachten, maar zit de oorzaak ‘dieper’. Werknemers zijn zich daar zelf lang niet altijd van bewust.

Daarom bieden wij individuele coaching aan. Als het vermoeden bestaat dat een werknemer ergens mee ‘zit’, kan een gesprek met onze ervaren coach verhelderend werken. Is er echt sprake van psychische problemen, dan verwijst zij uiteraard door. Maar in veel gevallen kan zij in maximaal acht sessies samen met de werknemer tot de kern van het probleem komen. Zo komt een structurele oplossing voor de werknemer en uw bedrijf sneller in zicht.Werkplekonderzoek

Bij een (dreigend) langdurig verzuim door lichamelijke klachten is het zinvol om te kijken of een werknemer door ergonomische of organisatorische veranderingen toch aan het werk kan blijven. Een werkplekonderzoek brengt de mogelijkheden in kaart. Onze adviseurs bekijken de werkplek en spreken met de betreffende werknemer. Ze gaan pragmatisch en realistisch te werk. Zodat er een advies komt waarmee u en uw werknemer daadwerkelijk aan de slag kunnen. Uiteraard kan een werkplekonderzoek ook een uitstekend instrument zijn om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Dit is met name relevant voor werknemers die fysiek belastend en/of repeterend werk uitvoeren. De bevindingen zijn concreet en de adviezen leiden tot een werkplek die zodanig is ingericht dat de werknemer gezond en veilig zijn werk kan doen.Arbeidsdeskundig onderzoek

Is de functie nog passend voor uw werknemer?

Soms ontstaat de vraag of een werknemer nog kan terugkeren naar zijn eigen werk. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op die vraag. Op basis van de mogelijkheden van de werknemer, die zijn vastgesteld door de bedrijfsarts, wordt gekeken of de huidige functie nog passend is of dat er ander passend werk binnen of buiten de organisatie mogelijk is. Ook kan worden onderzocht of er eventuele aanpassingen of voorzieningen nodig zijn. Als de uitkomsten duidelijk zijn, formuleert een arbeidsdeskundige de concrete oplossingen.

Onze mensenMirjam van Bart- Schaap

Verzuimmanager

Mirjam begeleidt werknemers die uitvallen weer terug naar een werkplek. Ze is een luisterend oor, een geduldige adviseur, een vraagbaak en een daadkrachtige mediator tussen werkgever en werknemer. Mirjam voelt zich als een vis in het water in deze allround functie. ‘Het is mooi om mensen op alle fronten te kunnen bijstaan bij de reïntegratie.’

   mirjam@deverzuimoplosser.nl

   0318 - 51 93 75

Daniël Bakker

Verzuimmanager

Daniel begeleidt werknemers die uitvallen weer terug naar hun werkplek. Hij is een positief en gedreven persoon. Een verbinder die altijd op zoek is naar de mens achter de mens. Daniel is van vele markten thuis en kan zich daardoor goed verplaatsen in verschillende situaties.

   daniel@deverzuimoplosser.nl

   0318 - 51 93 75
Vanessa Wijnberger

Coach

Als coach begeleidt Vanessa werknemers die in hun werk of privé dreigen vast te lopen. Vanessa is een betrokken coach die vanuit respect, rust en nieuwsgierigheid werknemers begeleidt. Haar manier van coachen kenmerkt zich door oplossingsgericht te werken. Werken vanuit kwaliteiten en kracht staan daarin centraal. Bij coachen staat de ontwikkeling van de werknemer centraal. En daar wordt Vanessa enthousiast van. In het coachproces verschilt haar rol. Van het voorhouden van een spiegel, kritische vragen stellen, het aanreiken van methoden die de werknemers verder op weg kunnen helpen en soms alleen een goed luisteraar.

   info@deverzuimoplosser.nl

   0318 - 51 93 75

Tineke Schaap-van Rommae

Adviseur

Tineke Schaap is de oprichter van de Verzuimoplosser. Ze heeft jarenlange managementervaring in de gezondheidszorg. Tineke is betrokken, pragmatisch en doortastend. Ze wil bij verzuim zo snel mogelijk een goede oplossing bereiken voor werkgever en werknemer.

   tineke@deverzuimoplosser.nl

   0318 - 51 93 75

Pierre van Golde

Bedrijfsarts

Sinds 2008 is Pierre werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts in diverse sectoren. Samen met werkgevers en andere professionals streeft hij naar een goede eigen regie. Pierre is oplossingsgericht en heeft oog voor werknemer en werkgever.

   info@deverzuimoplosser.nl

   0318 - 51 93 75

Lammert-Jan Strijker

Arbeidsdeskundige

Lammert-Jan is een oplossingsgerichte arbeidsdeskundige, die werkt vanuit een zakelijke insteek maar altijd met een menselijke maat. In de contacten met werkgever en werknemer stelt hij duidelijkheid en uitleg voorop: iedereen moet eerst weten wat er van hen wordt verlangd en wat er voor een goede reïntegratie nodig is. In de oplossingssfeer probeert Lammert-Jan zo helder mogelijk te formuleren wat er moet en kan gebeuren en activeert hij de betrokkenen zoveel mogelijk.

   info@deverzuimoplosser.nl

   0318 - 51 93 75

Praktijkverhalen

Een greep uit onze oplossingen

Veel arbodiensten volgen bij ziekteprocedures simpelweg de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. Maar heel vaak is dit niet de oplossing. Werkgever en werknemer belanden in een ellenlang en kostbaar traject. Als het even kan, proberen wij andere oplossingen te vinden. Op deze pagina vindt u daarvan enkele voorbeelden.

Een werknemer van een hoveniersbedrijf sukkelt al een aantal jaren met zijn gezondheid. Zijn rug is op. Maar hij is pas 62 en zal nog even moeten. Als hij zich ziek meldt, wordt duidelijk dat de klachten echt serieus zijn.

De bedrijfsarts stelt dat hij niet meer zal kunnen werken. Maar wat nu? Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet deze werknemer twee jaar lang worden begeleidt. Er zullen dure re-integratieplannen moeten komen en een arbeidsdeskundig onderzoek. Terwijl de uitkomst allang bekend is...

Het is een traject waar niemand blij van wordt en dat ook nog eens heel veel kosten voor de werkgever met zich meebrengt. We besluiten een overleg te plannen met werknemer, werkgever en de verzuimverzekeraar van de werkgever. In het overleg opperen we de mogelijkheid om de man vervroegd met pensioen te laten gaan. Dat kost ook geld, maar kon wel eens goedkoper zijn dan dat ellenlange verzuimtraject. Ook de verzekeraar ziet dat in, dus wordt voor dit traject gekozen. De Verzuimoplosser laat het werk over aan de juristen die de regeling uiteindelijk uitwerken.

Op verzoek van de werkgever voert de Verzuimoplosser nog wel enkele coaching gesprekken met de werknemer, zodat hij zich kan voorbereiden op het vervroegde pensioen. De pijn in zijn rug is er ondertussen niet minder op geworden. Maar pijn in zijn buik over de toekomst hoeft hij gelukkig niet meer te hebben.

Omscholing in plaats van WIA

Via onze verzuimapplicatie krijgen we de melding dat een jonge werknemer van een dienstverlenend bedrijf zich heeft ziek gemeld. Dat is niet voor het eerst dit jaar en we bellen meteen. De man geeft aan ‘op’ te zijn en het werk echt niet meer aan te kunnen.

We adviseren de werkgever om hem een aantal gesprekken met onze coach te laten voeren. Daaruit blijkt al snel dat de man helemaal niet op zijn plek zit in het bedrijf. Hij is ooit in dit vak ‘gerold’, maar hij houdt dit niet vol. Uit de gesprekken blijkt dat de man veel verborgen talenten heeft die nu onbenut blijven. Hij vindt het leuk om met kinderen om te gaan en hij beschikt over veel geduld en de kwaliteit om lastige materie simpel uit te leggen.

Het ligt dan voor de hand om deze werknemer niet te vermoeien met ellenlange procedures waarbij wordt gepoogd hem weer terug te krijgen in het oude ritme. Ook is niemand gebaat bij een afkeuringsprocedure. De werkgever deelt deze visie. Beide partijen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen, waarbij de werkgever een omscholingstraject financiert. De werknemer volgt inmiddels met veel plezier een opleiding tot leraar in het primair onderwijs. Het bedrijf heeft een gemotiveerde vervanger gevonden.

Column


U mag het best weten. Ik word af en toe verdrietig van dit werk. Verzuim heeft namelijk een grote impact op het leven van werknemers en werkgevers. Voor werkgevers is een verzuim vaak een enorme kostenpost. En de zogeheten ‘participatiesamenleving’ van het kabinet Rutte zorgt er maar al te vaak voor dat de werkgever die participatie mag betalen. Dat zorgt met enige regelmaat voor schrijnende situaties waarbij het voortbestaan van een bedrijf zelfs in gevaar komt. Maar ook voor werknemers is de situatie soms ronduit ellendig. Mensen die echt niet meer kunnen werken, worden door het UWV doodleuk arbeidsgeschikt verklaard. Werknemers krijgen daardoor het idee dat ze zich aanstellen en hebben het gevoel dat ze niet serieus genomen worden. En daar word ik treurig van. Maar verdrietig is iets anders dan moedeloos. Want de participatiesamenleving vraagt ook om creativiteit en doorzettingsvermogen. Dus vechten we voor onze opdrachtgevers. Als het moet met juridische procedures. Als het kan met ‘out-of-the-box’ oplossingen. Door hecht overleg met werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere betrokkenen proberen we om een constructieve en duurzame oplossing te vinden voor alle partijen. Als dat lukt, is er van verdriet uiteraard geen sprake. Dan is dit de mooiste baan die je je kunt wensen.

Contact

Spam controle *Contactgegevens

de Verzuimoplosser
Landjuweel 22
3905 PG Veenendaal
 
T: 0318 - 51 93 75
info@deverzuimoplosser.nl

Pluspunten van de Verzuimoplosser

  • Toegang tot gecertificeerde bedrijfsartsen
  • Persoonlijk
  • Voordelig plusabonnement
  • Intensieve begeleiding van werknemer
  • Één aanspreekpunt
  • Snel resultaat!