We gaan voor een lange termijn oplossing waar de kern van het probleem aangepakt wordt en verzuim in de toekomst geminimaliseerd wordt.

U heeft contact met een vast contactpersoon die al uw zaken behartigd en uw organisatie echt goed kent.

Geen lange wachttijden, alles onder één dak en afspraak is afspraak. Alles om u snel en goed te helpen.

De Verzuimoplosser

Onze naam ‘Verzuimoplosser’ zegt het al. Wij zijn geen standaard arbodienst die alleen volgens de regels van de Wet Verbetering Poortwachter werkt. Wij kijken verder met als doel: een snelle, adequate oplossing voor het verzuim van een werknemer. We kiezen daarbij voor een persoonlijke, effectieve en mensgerichte aanpak. Met een pragmatische insteek maken we (maat)werk van verzuimoplossing.

Opdrachtgevers

Wij werken samen met: