De Verzuimoplosser

Voor elk type verzuim een oplossing

Waarom kiezen voor de Verzuimoplosser

  • Snel en adequaat advies.

  • Een vast contactpersoon die al uw zaken behartigd en de organisatie kent.

  • Een vaste, BIG geregistreerde bedrijfsarts, die actief meedenkt met de organisatie en werkt conform de Arbowet.

  • Afspraak is afspraak.

  • Alles onder één dak. Wij worden bijgestaan door een flexibel netwerk van kerndeskundigen. Deze adviseurs worden ingezet bij preventievraagstukken of het maken van de RI&E.

Andere bedrijven

  • Lange wachttijden.

  • Meerdere contactpersonen die uw organisatie niet goed genoeg kennen.

  • Geen duidelijke verwachtingsmanagement.

  • Geen specialisten in huis voor preventievraagstukken of RI&E.

De Verzuimoplosser

Onze naam ‘Verzuimoplosser’ zegt het al. Wij zijn geen standaard arbodienst die alleen volgens de regels van de Wet Verbetering Poortwachter werkt. Wij kijken verder met als doel: een snelle, adequate oplossing voor het verzuim van een werknemer. We kiezen daarbij voor een persoonlijke, effectieve en mensgerichte aanpak. Met een pragmatische insteek maken we (maat)werk van verzuimoplossing.